UPS metoda je sustavna metoda raščlambe temeljnog problema i potreba koji su u osnovi problema/sukoba. Budući da svaka problemna situacija sadržava 5 elemenata: problem (osoba osjeća problem), želju (osoba nešto želi), potrebu (osoba ne zadovoljava neku potrebu), izbor (osoba traži rješenje problema) i samoprocjenu (vrednuje učinkovitost izbora, tj. procjenjuje je li riješila problem). Stoga UPS metoda sadržava pet ključnih vještina pomoću kojih ćemo iskazati ili saznati: problem, želju, potrebu, izbor i samoprocjenu.

UPS metoda se može koristiti u svim problemnim situacijama uz pomoć figure čovjeka i bez nje.