UPS pristup rješavanju problema/sukoba suprotan je uobičajenom pristupu.

U uobičajenom pristupu rješavanju problema voditelj ne odvaja osobu od njezina ponašanja; ne prihvaća njezina neodgovorna ponašanja, ali ne prihvaća niti osobu samu. Voditelj preuzima tuđi problem – odgovornost za rješenje problema i preuzima ulogu “suca”; traži krivca, vrednuje, nudi rješenja, kažnjava… Problem rješava KRATKOROČNO: brzo, toga trenutka.

UPS pristupom voditelj osobu odvaja od njezina ponašanja; prihvaća je kakva ona jest, ali ne prihvaća njezina neodgovorna ponašanja. Voditelj ne preuzima tuđi problem i ne rješava ga; ne traži krivca, ne nameće rješenje problema već pitanjima potiče na samostalno nalaženje rješenja, tako da osoba sama rješava problem (misli, bira i procjenjuje učinkovitost vlastitih izbora). UPS pristupom problem se rješava KRATKOROČNO (situacija se brzo smiruje, a sudionici imaju osjećaj doprinosa rješenju), ali i DUGOROČNO (razvija se međusobno povjerenje, sudionici odnosa stječu vještine samostalnog rješavanja problema).