Edukacija: UPRAVLJANJE PROBLEMNIM SITUACIJAMA (UPS)

Termini za edukaciju:
UPS EDUKACIJA ZAGREB (online) 
1. STUPANJ

 

Jesen, 2022. 1. modul

17:30 -20:00 sati

Prijave u tijeku.

2. STUPANJ

 

Jesen, 2022., 9. modul

18:00-20:30 sati

3. STUPANJ

 

Jesen, 2022., 1. modul

17:30 -20:00 sati

Prijave u tijeku.

U edukaciji se psihički procesi i uzroci problema/sukoba te načini njihova rješavanja prikazuju pomoću didaktičkog sredstva – figure čovjeka (prije lutka vodič). 

Uz jasno predočenje psihičkih potreba možete odrediti koliko su Vam određene potrebe zadovoljene ili nezadovoljene što dovodi do frustracije, tj. do problema za koje možete lakše naći rješenje.

U Hrvatskoj je UPS model upoznalo oko 3000 polaznika iz raznih područja rada (odgoja i obrazovanja, zdravstva, socijalnog rada, turizma, arhitekture, prava, ekonomije, umjetnosti…).

POTVRDNICU dobivate za svaki završeni stupanj edukacije.

Hrvatska komora edukacijskim rehabilitatorima visoko vrednuje stručno usavršavanje – UPS edukaciju, svaki stupanj 15 bodova.

Ako prije uključivanja u edukaciju želite iskusiti učinkovitost UPS modela možete se prijaviti za Uvodnu UPS radionicu.

PRIJAVA

O edukaciji

Edukacija se sastoji od tri stupnja i traje 120 sati.

Svaki stupanj traje 40 nastavnih sati raspoređenih u 12 modula ili 12 dolazaka, tj. mjesečno 2 puta  po 3 nastavna sata unutar 6 do 7 mjeseci.

U Zagrebu kao i izvan Zagreba moguće je dogovoriti više sati rada, tj. spajanje modula. Vremenski razmaci između modula predviđeni su za proradu stečenoga znanja i realizaciju zadaća.

Ako Vam pojedini termin modula ne bi odgovarao, moguće je s grupom dogovoriti novi termin te vrijeme održavanja modula. Propušteni modul potrebno je nadoknaditi unutar 18 mjeseci u drugoj grupi istog stupnja ili individualno s voditeljem uz nadoplatu.

U srpnju i kolovozu edukacija se ne održava.

Edukacija se organizira na lokaciji za koju se prijavi dovoljan broj polaznika za edukacijsku grupu.

Struktura modula: a) novi sadržaji kroz vježbe i kratka izlaganja uz demonstriranje, b) analiza videosnimki upravljanja problemima, c) vježbanje upravljanja problemima u igranju uloga bez i pomoću figure čovjeka). Situacije za vježbanje odabiru se sukladno interesima  polaznika u edukaciji.

Program edukacije provode dr. sc. Nevenka Modrić, prof. ped. i Ljiljana Šarić, prof. ped.

Usvajanjem znanja i vještina dobivate:
 • komunikacijski alat“ za učinkovitije rješavanje problema s odraslima i djecom do kraja života
 • učinkovitiju komunikaciju i bolje međuljudske odnose u poslovnom i privatnom okruženju
 • bolje razumijevanje sebe i drugih (zašto se ponašamo kako se ponašamo)
 • više sigurnosti u problemnim situacijama
 • učinkovitije upravljanje emocionalnim stanjima
 • lakše i uspješnije ostvarivanje postavljenih ciljeva
 • više mira, zadovoljstva, bolje zdravlje, kvalitetniji život.
UPS model se uspješno koristi u privatnim i poslovnim situacijama gdje postoje problemi:
 • u komunikaciji koje ne uspijevate riješiti na uobičajen način
 • nepostojanja ključnih vještina za upravljanje problemima u odgajanju i poučavanju, rukovođenju, vođenju sastanaka, pregovaranju…
 • u komunikaciji s bračnim partnerom, djecom i osobama suprotnog spola te osobama s teškoćama u razvoju
 • uslijed stresa, neučinkovitosti, gubitka kontrole nad vlastitim životom i emocionalnim stanjima, nezadovoljstva, nemotiviranosti.

 

Zašto se polaznici odlučuju za UPS edukaciju:
 • saznali su o učinkovitosti UPS modela od bivših polaznika UPS edukacije 
 • vidjeli su učinkovitost UPS modela u poslovnom i/ili privatnom životu kod bivših polaznika i uvjerili se da je UPS model učinkovitiji u odnosu na druge modele koje su koristili
 • jer je učinkovitost UPS modela i znanstveno potvrđena; u usporedbi s nekima od danas najpoznatijih modela, UPS model se pokazao superiornim
 • jer je učenje u edukaciji zabavno, dinamično, popraćeno s mnogo konkretnih praktičnih primjera (videozapisima)
 • učenje je olakšano korištenjem figure čovjeka (koja je autoričina kreacija i ima status patenta).
Uvjeti za dobivanje potvrdnice jesu:
 1. prisustvovanje na svim modulima
 2. realizirane sve aktivnosti/zadaće
 3. pročitane 2 knjige o UPS modelu
 4. izvršene financijske obveze u cijelosti.
Kome je namijenjena edukacija

Edukacija je namijenjena svima koji žele učinkovitije rješavati problemne situacije u profesionalnom i privatnom životu:

 • profesionalci u odgoju i obrazovanju
 • profesionalci u drugim područjima rada
 • roditelji
 • drugi zainteresirani.
I STUPANJ

Prvi stupanj edukacije Vam omogućava razumijevanje UPS modela i njegovih sastavnih dijelova: UPS metode, figure čovjeka i specifičnog pristupa vođenja. Vježbanje ključnih socijalnih vještina upravljanja problemnim situacijama bez i pomoću figure čovjeka. Naučeno odmah možete koristiti u osobnom i profesionalnom životu.

Teme:

 • Rješenje problema UPS metodom  kada Vi osjećate problem
 • Rješenje problema UPS metodom kada druga osoba osjeća problem (odrasli, dijete)
 • Upravljanje sukobom pomoću UPS metode
 • Odnos prema odraslima i djeci bez osjećaja krivnje
 • Kako zadovoljavamo temeljne psihičke potrebe (prikaz na figuri čovjeka)
 • Vaš profil potreba i profil potreba druge osobe (djeteta, supružnika, poslodavca …)
 • Kako funkcioniramo kada neka naša potreba nije zadovoljena (prikaz na figuri čovjeka)
 • Prepoznavanje nezadovoljenih potreba kod sebe i drugih
 • Kreiranje vlastite stvarnosti 
 • Uspostavljanje kontrole u vlastitom životu
 • Negativno postaje pozitivno
 • Drugačiji pogled na problemne situacije/sukobe
 • Postavljanje granica odgovornosti u odnosu sa samim sobom i s drugima 
 • Kako biti u dobrom odnosu s osobom s kojom ste u sukobu
 • Kontroliranje vlastitih, a ne tuđih ponašanja
 • Moć Vaših uvjerenja i percepcije na Vaša ponašanja

NAKON PRVOG STUPNJA EDUKACIJE MOĆI ĆETE:

 • primijeniti neke ključne vještine UPS METODE u situacijama: kada Vi osjećate problem, kad druga osoba (odrasli, dijete) osjeća problem
 • primijeniti vještinu ODVAJANJA osobe od ponašanja i zadržati s njom dobar/ugodniji odnos
 • postaviti GRANICU odgovornosti u odnosima s odraslima i djecom te prema imovini, ne koristeći zabrane i riječ NE
 • razlikovati ŽELJE od POTREBA
 • prepoznati i razumjeti ključne vještine UVAŽAVAJUĆEG ODNOSA s osobom u sukobu (na poslu, u obitelji…) 
 • izraditi vlastiti PROFIL POTREBA i prepoznati tuđi profil te uskladiti ponašanja s vlastitim profilom i profilima drugih osoba u poslovnom i obiteljskom okruženju
 • razumjeti moć UVJERENJA i PERCEPCIJE na PONAŠANJA
 • razlikovati IZBORE kojima u životu uvijek možete imati ono što Vam treba i osjećati se uspješno, smireno i sretno
 • razumjeti KOLIČINU PROBLEMA koja Vam je potrebna za Vaš razvoj.
II STUPANJ

U drugi stupanj edukacije se možete uključiti nakon završenog prvog stupanja edukacije.

Drugi stupanj Vam omogućava bolje razumijevanje sebe i drugih ljudi. Višu razinu razvoja komunikacijskih vještina, stjecanje posebnih vještina za uspostavljanje kontrole nad emocionalnim stanjima, mijenjanje neželjenih oblika ponašanja u željene uz proširivanje i produbljivanje stečenih znanja u upravljanju problemnim situacijama s odraslima i djecom.

Teme:

 • Iskustva primjene UPS modela
 • Prednosti UPS modela u odnosu na druge modele rješavanja problema
 • Moć 4 P-a u rješavanju problema
 • Vođenje razgovora s osobom koja se stalno žali i krivi druge za svoje probleme
 • Zašto ponavljamo neželjene obrasce ponašanja
 • Reprogramiranje stare životne matrice
 • Izlaz iz emocionalne ovisnosti
 • Zašto probleme ne možemo riješiti na razini na kojoj su nastali
 • Rješavanje problema uz pomoć didaktičkog sredstva „Piramide“
 • Kako prepoznati lažni problem/sukob od pravoga
 • Izlaz iz sukoba koje nije moguće riješiti
 • Kakav sam voditelj u problemnim situacijama
 • Kako mijenjati uvjerenja koja Vam ne koriste
 • Vještine uspješnog voditelja
 • Koji je Vaš stil upravljanja problemnim situacijama – upotreba didaktičkog sredstva “Moj način upravljanja problemnim situacijama”
 • Zašto Vam u životu više nisu potrebna pravila
 • UPS model u stvaranju uvjeta za razvoj Superdjece (otporna na stres i nedaće)
 • Osoba kakva želim biti

NAKON DRUGOG STUPNJA EDUKACIJE MOĆI ĆETE:

 • učinkovito primijeniti UPS metodu u komunikaciji s osobama mentalnog sklopa žrtve i spasitelja
 • prepoznati emocionalno ovisna ponašanja
 • primijeniti „put izlaženja“ iz emocionalne ovisnosti i programiranje nove mentalne matrice
 • primijeniti UPS metodu (bez i uz pomoć figure čovjeka) kada osjećate vlastiti problem i kada problem osjeća druga osoba (dijete, odrasla osoba)
 • razumjeti zašto probleme nije moguće riješiti na razini na kojoj su nastali
 • razlikovati sadržajni i emocionalni sukob te primijeniti UPS metodu u rješavanju sukoba
 • razlikovati lažni problem/sukob od pravoga
 • razlikovati UPS voditelja od tradicionalnog voditelja te razumjeti njihovu ulogu
 • prepoznati i razumjeti vlastiti način upravljanja problemima uz pomoć didaktičkog sredstva “Moj način upravljanja problemnim situacijama”
 • razlikovati pristup „izvana“ i pristup „iznutra“ te razumjeti prednosti pristupa „iznutra prema van“
 • razumjeti potrebne uvjete za razvoj Superdjece.
III STUPANJ

U treći stupanj edukacije se možete uključiti nakon drugog stupnja edukacije. Treći stupanj Vam omogućava bolje razumijevanje sebe i drugih ljudi pomoću UPS modela u situacijama stresa i traume, višu razinu razvoja komunikacijskih vještina za uspostavljanje kontrole nad svojim životom i pomaganja drugima u teškim situacijama (bolest, razvod, gubitak posla, razni oblici zlostavljanja, smrt …).

Teme:

 • Iskustava primjene UPS modela
 • Snaga naših misli i riječi
 • Kako UPS metodom pomoći sebi u situaciji stresa
 • Kako UPS metodom pomoći drugoj osobi u situaciji stresa
 • Kvalitetno vođenje 
 • UPS model u situaciji vršnjačkog nasilja
 • UPS model u situaciji mobbinga i drugim oblicima zlostavljanja
 • Kako UPS metodom voditi sebe u teškoj životnoj situaciji
 • Kako UPS metodom voditi druge (odraslu osobu, dijete) u teškoj životnoj situaciji
 • UPS model u situaciji teške bolesti
 • UPS model u situaciji gubitka posla
 • UPS model u situaciji razvoda
 • UPS model u situaciji smrti

NAKON TREĆEG STUPNJA EDUKACIJE MOĆI ĆETE:

 • razumjeti snagu misli i riječi u teškim situacijama
 • primijeniti UPS metodu u situacijama stresa i raznim vrstama nasilja
 • razlikovati kvalitetno od nekvalitetnog vođenja 
 • primijeniti UPS metodu u vođenju sebe u teškim životnim situacijama
 • primijeniti UPS metodu u vođenju drugih (odrasla osoba, dijete) u teškim životnim situacijama.
Dodatni programi

Nakon završene edukacije (od tri stupnja) možete se prijaviti za dodatne programe:

 • Programi za primjenu UPS modela u različitim specijaliziranim područjima rada
 • Program za asistente UPS-a
 • Program za mentore UPS-a
 • Program za savjetnike UPS-a
 • Program za učitelje UPS-a
CIJENIK

Cijena edukacije:  3.600,00 kn  za jedan stupanj (oslobođeno plaćanja PDV-a).

U cijenu 1. stupnja uključeno je 12 modula (40 sati) i priručnik “Lutka vodič za razumijevanje ljudskih potreba i za rješavanje sukoba“  te materijal za rad.

U cijenu 2. stupnja uključeno je 12 modula (40 sati) i knjiga “Upravljanje problemnim situacijama – UPS model“  te materijal za rad.

U cijenu 3. stupnja uključeno je 12 modula (40 sati) i materijal za rad.

Cijena nadoknade modula individualno s voditeljem je 400,00 kn po modulu.

Način plaćanja:

Uplata cijelog iznosa prije održavanja edukacije (moguć dogovor za obročno plaćanje). Podatke za uplatu poslat ćemo Vam nakon formirane grupe polaznika za edukaciju.

O VODITELJICAMA

dr. sc. Nevenka Modrić, autorica UPS modela

Diplomirala je i doktorirala na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Stručno se usavršavala iz područja psihoterapije (Realitetna terapija 1992./94., Gestalt psihoterapija – edukativno iskustvene radionice (dva ciklusa) 1995./97.). Vodi samostalnu djelatnost: Visoko obrazovanje – Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima, unutar koje s pedagoginjom Ljiljanom Šarić provodi edukaciju Upravljanje problemnim situacijama i bavi se vrednovanjem novih modela upravljanja problemnim situacijama te vođenjem pojedinaca i grupa u rješavanju problema/sukoba u obitelji, na poslu…

Tragajući za učinkovitijim modelom rješavanja problema u odnosima s odraslima i djecom razvila je vlastiti model Upravljanje problemnim situacijama (UPS model), čija je učinkovitost znanstveno potvrđena u okviru doktorskog studija na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. U okviru UPS modela razvila je originalnu UPS metodu i više didaktičkih sredstava od kojih figura čovjeka (ranije lutka vodič) ima status patenta.

Autorica je dviju knjiga: Lutka vodič za razumijevanje ljudskih potreba i za rješavanje sukoba (1999.); Upravljanje problemnim situacijama – UPS model (2016.,2021.) i jedna od autorica poglavlja u četiri stručne knjige te je objavila više stručnih i znanstvenih članaka. U organizaciji AZZO i MZO bila je 30 godina voditeljica-predavačica na skupovima za stručno usavršavanje predškolskih djelatnika u Hrvatskoj. Bila je više godina vanjska suradnica Učiteljskog fakulteta u Zagrebu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljiljana Šarić, diplomirala je na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Stručno se usavršavala iz područja psihoterapije (Realitetna terapija 1992./94. Gestalt psihoterapija – edukativno iskustvene radionice (dva ciklusa) 1995./97., autogeni trening 2002.). Godine 2018. završila je edukaciju za Irlen screenera u okviru Internacionalnog Irlen instituta. Od 1997. godine s dr. sc. Nevenkom Modrić provodi UPS edukaciju za odgojitelje, stručne suradnike, učitelje, roditelje…

Jedna je od suautorica u šest stručnih knjiga i više stručnih i znanstvenih članaka. Trideset  godina  bila je voditeljica-predavačica na skupovima za stručno usavršavanje predškolskih djelatnika u Hrvatskoj u organizaciji Ministarstva prosvjete i sporta Republike Hrvatske. Radila je kao odgajateljica, pedagoginja, ravnateljica u vrtiću. U obavljanju poslova ravnateljice sva svoja znanja i vještine UPS modela upotrijebila je u voditeljskom stilu rukovođenja u kojem se omogućuje uvažavanje svake osobe i svakog posla, te suodlučivanje i preuzimanje odgovornosti za svoj posao sukladno  s vlastitom ulogom.

Prijava za edukaciju

 • UPS MODEL izjavljuje da podatke iz prijave neće učiniti dostupnim neovlaštenim osobama te će poduzeti sve potrebne mjere zaštite njihove povjerljivosti.
 

Verifikacija