Lutka vodič za razumijevanje ljudskih potreba i za rješavanje sukoba

_

Autorica: Nevenka Modrić

Upravljanje problemnim situacijama – UPS model

Drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje.

_

Autorica: Nevenka Modrić