za razumijevanje ljudskih potreba i za rješavanje sukoba

Lutka vodič

_

Autorica: Nevenka Modrić

– UPS model

Upravljanje problemnim situacijama

Drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje.

_

Autorica: Nevenka Modrić