Figura čovjeka (ranije lutka vodič) je didaktičko sredstvo koje ima status patenta.

Figura čovjeka predočuje kako čovjek zadovoljava temeljne potrebe te uzroke nastanka problema i njihovo rješavanje. Ona se koristi s odraslima i djecom za razumijevanje temeljnih potreba i za (samo)rješavanje problema.

Rješavajući problem pomoću figure čovjeka, osoba jasno vidi tko osjeća problem, zašto i kako je problem nastao te koje su njegove posljedice.

Figura čovjeka je konkretizacija teorijskih postavki i povezuje teorijsku i praktičnu razinu u integriranu cjelinu.  

Ministarstvo prosvjete i športa RH odobrilo je priručnik “Lutka vodič za razumijevanje ljudskih potreba i za rješavanje sukoba” za uporabu kao neobvezni pomoćni priručnik i didaktičko sredstvo figuru čovjeka za odgojitelje u dječjim vrtićima (1998.)