Upravljanje problemnim situacijama – UPS model

UPS model jest model podučavanja odraslih i djece u rješavanju problema koji je autorica (Modrić, 1994) razvila za učenje o ljudskim potrebama i za upravljanje problemnim situacijama, tada poznat pod nazivom Razumijevanje ljudskih potreba i rješavanje sukoba uz pomoć lutke vodiča.

U izradi UPS modela polazi se od teze da je čovjek slobodno biće koje upravo zbog slobode izbora postaje odgovorno za svoj izbor. Čovjek može naučiti inteligentnije odabirati i biti svjestan svojih izbora. U rješavanju problema figura čovjeka (prije lutka vodič) omogućuje prikazati uzroke nastanka problema i njihova rješavanja te se koristi s odraslima i djecom za razumijevanje i (samo)rješavanje problema. Model se koristi za prevenciju i intervenciju u problemnim situacijama.

UPS model je prošao znanstvenu provjeru učinkovitosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je potvrđena njegova superiornost u odnosu na slične modele koji se koriste u svijetu i u Hrvatskoj.

Bit i svrha UPS modela jest kvaliteta odnosa; razumijevanje ponašanja čovjeka i njegovo samoostvarenje u svim problemnim situacijama.

Sastavni elementi UPS modela jesu: 

  • 1. UPS metoda
  • 2. figura čovjeka (prije lutka vodič)
  • 3. UPS pristup

Više o UPS modelu u knjigama:
Modrić, N. Lutka vodič za razumijevanje ljudskih potreba i za rješavanje sukoba, (1999).
Modrić, N. Upravljanje problemnim situacijama – UPS model. Drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje (2021).