Upravljanje problemnim situacijama – UPS model

UPS model jest komunikacijski model podučavanja odraslih i djece u rješavanju problema koji je autorica (Modrić, 1994) razvila za učenje o ljudskim potrebama i za upravljanje problemnim situacijama, tada poznat pod nazivom Razumijevanje ljudskih potreba i rješavanje sukoba uz pomoć lutke vodiča.

U izradi UPS modela polazi se od teze da je čovjek slobodno biće koje upravo zbog slobode izbora postaje odgovorno za svoj izbor. Čovjek može naučiti inteligentnije odabirati i biti svjestan svojih izbora. U rješavanju problema figura čovjeka (prije lutka vodič) omogućuje prikazati uzroke nastanka problema i njihova rješavanja te se koristi s odraslima i djecom za razumijevanje i (samo)rješavanje problema. Model se koristi za prevenciju i intervenciju u problemnim situacijama.

Učinkovitost UPS modela je znanstveno potvrđena u okviru doktorskog studija (2009.) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Usporedbom je potvrđena superiornost UPS modela u odnosu na druge modele koji se koriste u svijetu i u Hrvatskoj. Ministarstvo znanosti i obrazovanja izdalo je 2022. godine suglasnost za učenje UPS metode u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske. Figura čovjeka ima status patenta.  

Bit i svrha UPS modela jest kvaliteta odnosa, razumijevanje ponašanja čovjeka i njegovo samoostvarenje u svim problemnim situacijama.

Sastavnice UPS modela jesu: 

  • UPS metoda
  • figura čovjeka (prije lutka vodič)
  • UPS pristup

Više o UPS modelu u knjigama:
Modrić, N.: Lutka vodič za razumijevanje ljudskih potreba i za rješavanje sukoba (1999),
Modrić, N.: Upravljanje problemnim situacijama – UPS model, drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje (2021)