Opći uvjeti organizatora za održavanje seminara, edukacije:

 1. Opće odredbe
  Predmet OPĆIH UVJETA je uređenje međusobnih odnosa organizatora radionica, edukacije dr. sc. Nevenka Modrić (u daljnjem tekstu Organizator) te polaznika radionica, edukacije.
 2. Prijava
  Prijava je važeća nakon što Organizator zaprimi prijavu putem e-maila, ili nakon telefonske prijave, te nakon uplate u iznosu od 100 % cijene radionice, edukacije.
 3. Cijena
  Cijena Uvodne UPS radionice je 40,00 eura (300,00 kn), a cijena edukacije za svaki pojedini stupanj (prvi, drugi, treći) po polazniku iznosi 478,00 eura (3.600,00 kn)
 4. Odustajanje od radionice, edukacije i naknada za odustajanje
  Za otkaz ili odustajanje do 15 dana prije održavanja radionice, edukacije izvršit će se povrat uplaćenog novca u punom iznosu. U slučaju odustajanja ili nemogućnosti prisustvovanja radionici, edukaciji iz bilo kojeg razloga, prema niže navedenom obračunat će se troškovi otkazivanja:
  15 – 11 dana – 20 % cijene ugovorene radionice, edukacije
  10 – 6 dana – 30 % cijene ugovorene radionice, edukacije
  5 – 0 dana – 100 % cijene ugovorene radionice, edukacije
 1. Otkazivanje od strane organizatora ili promjena rasporeda
  Ako se radionica, edukacija u slučaju djelovanja više sile otkaže, uplaćeni iznos će biti u cijelosti vraćen. U slučaju prekida radionice, edukacije od strane voditelja u slučaju više sile (bolest voditelja i sl.) polazniku se vraća preostali, neiskorišteni dio uplaćenog iznosa. U slučaju promjene termina te ako novi termin ne bi odgovarao polazniku koji je izvršio uplatu omogućit će se realizacija susreta u drugoj grupi. Ukoliko zbog opravdanog razloga, više sile polaznik nije realizirao susret, izvršit će se povrat uplaćenog pologa u punom iznosu za taj nerealizirani susret.
 2. Odgovornost
  Tijekom radionice, edukacije svaki polaznik je odgovoran za ono što radi, prima, daje i doživljava. Organizator je odgovoran za osobne greške samo u slučaju namjernog ili teškog nemara i nesavjesnog ponašanja.
 3. Završne odredbe
  Stranke se obvezuju da će moguće sporne slučajeve riješiti sporazumno. Ukoliko to ne bi bilo moguće, u slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu, a primjenjuje se hrvatsko pravo.