Samostalna djelatnost VISOKO OBRAZOVANJE – Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima

Samostalna djelatnost Visoko obrazovanje koju vodi dr. sc. Nevenka Modrić bavi se upravljanjem problemnim situacijama. Djelatnost obuhvaća:

 • provođenje edukacije
 • vođenje pojedinaca i grupa u rješavanju problemnih situacija
 • savjetodavni rad
 • provođenje istraživanja
 • pisanje i objavljivanje knjiga o upravljanju problemnim situacijama
 • kreiranje didaktičkih sredstava
 • vrednovanje učinkovitosti novih modela upravljana problemnim situacijama.

Ciljevi samostalne djelatnosti Visoko obrazovanje:

 1. U području upravljanja problemnim situacijama pridonijeti jačanju kompetencija:
 • profesionalaca u odgoju i obrazovanju (u vrtićima, školama …)
 • profesionalaca u drugim područjima rada (socijalnom radu, zdravstvu, pravosuđu…)
 • roditelja
 • svih osoba koje tragaju za učinkovitijim rješavanjem problema.
 1. Pružiti stručnu podršku profesionalcima u njihovim ustanovama 
 2. Pružiti podršku roditeljima i drugim osobama koje trebaju stručnu pomoć u problemnim situacijama.