Samostalna djelatnost VISOKO OBRAZOVANJE – Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima