Završila je dinamična petodnevna UPS supervizija u Župi dubrovačkoj (18.06.2021.) na kojoj smo s odgajateljicama, ravnateljicom i razvojnom službom sagledavali, samoprocjenjivali/procjenjivali i po potrebi unosili promjene u organizacijske, materijalne i komunikacijske uvjete odgojno obrazovnog procesa. Djeca su uživala u aktivnostima u kojima su pomoću figure čovjeka učila o zadovoljavanju fizioloških i psihičkih potreba, osvješćivala ponašanja kojima su samostalno i odgovorno zadovoljavala svoje potrebe. Aktivnosti su se provodile u vrtiću i uz more ispod borova.

Uživali smo i mi odrasli: odgajateljice koje su završile 3. stupanj UPS edukacije, supervizorice Ljiljana Šarić i ja u radu s djecom svaki dan u drugoj odgojnoj grupi, te na samorefleksiji i refleksiji, kao i tijekom planiranja promjena za svaki novi dan. Zajedno smo učili, smišljali, smijali se, radovali dječjim izjavama…

Nema komentara

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.