Izlaganje na temu “Modeli rješavanja problemnih situacija i njihova učinkovitost u odgoju i obrazovanju” održat će dr. sc. Nevenka Modrić i Ljiljana Šarić, prof. ped. Uvođenjem novih modela kako bi se osigurali kvalitetniji odnosi odgajatelja i djece nameće se pitanje njihove učinkovitosti, a time i nužnost njihova vrednovanja. Odgajateljima u vrtiću kao i učiteljima u školi danas su prijeko potrebna istraživanja o učinkovitosti modela za razvoj njihovih socijalnih kompetencija, kao i za razvoj kompetencija djece, jer im se time olakšava odabir modela i povećava njihova učinkovitost u radu. U današnjem sustavu odgoja i obrazovanja te stručnog usavršavanja profesionalaca nameće se kao ključno pitanje odabir modela za postizanje potrebne razine razvoja ključnih socijalnih vještina rješavanja problemnih situacija u odnosima odraslih i djece. Posljednjih dvadesetak godina niz istraživanja potvrđuje da će se djeca koja do šeste godine nisu usvojila minimalnu socijalnu kompetenciju u odrasloj dobi vrlo vjerojatno ponašati rizično. Istraživanja pokazuju da se odgovarajuća djetetova suradnja s drugom djecom, a ne njegove školske ocjene ili ponašanje u razredu pokazala kao najbolji prediktor adaptibilnosti u kasnijoj dobi.

Nema komentara

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.